Hlavní obsah

а́вторский

Přídavné jméno-ая, -ое

  • autorský právo, výtisk ap.а́вторское пра́воcopyright, autorské právo

Vyskytuje se v

гонора́р: autorský honorářа́вторский гонора́р

autorský: autorská právaа́вторские права́, копира́йт

korektura: autorská korekturaа́вторская пра́вка

výtisk: signální/volný/autorský výtiskсигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́р

záměr: autorský záměrа́вторский за́мысел

а́вторский: copyright, autorské právoа́вторское пра́во