Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  1. (ani jediný) никако́йza žádnou cenuни за что (на све́те)Není to žádný zázrak.Э́то не чу́до.
  2. (při zesílení záporu) совсе́м не, во́все не, никако́й (не)Žádné strachy!Не бо́йтесь!Žádnou paniku!Без па́ники!Už žádné řeči!И никаки́х (гвозде́й)!

Vyskytuje se v

hloupost: Žádné hlouposti!Без шу́ток!

případ: v žádném případěни в ко́ем слу́чае

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

anděl: Nejsem žádný anděl.Я (сам) далеко́ не а́нгел.

komplikace: Pokud nenastanou žádné komplikace...Е́сли не бу́дет никаки́х осложне́ний...

legrace: To není žádná legrace.Э́то не шу́тка.

příbuzný: Nemám žádné příbuzné.У меня́ нет родны́х.

smysl: To nemá žádný smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

škoda: Žádná škoda!Не беда́!

užitek: Nemám z toho žádný užitek.Мне от э́того нет никако́й по́льзы.

zábrana: Nemá žádné zábrany.Не зна́ет никаки́х прегра́д.

cena: za žádnou cenuни за что́

holubník: Tady není žádný holubník.Здесь не база́р/проходно́й двор.

sláva: Ten film není žádná sláva.Тот фильм ничего́ осо́бенного/так себе́.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.

věda: To není žádná věda.Э́то де́ло нехи́трое.

vyhlídka: Nemá žádné vyhlídky.Он не име́ет никаки́х перспекти́в.

карма́н: bohatý, velkorysý člověk, žádný skrblíkширо́кий карма́н у кого

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

па́ника: Žádnou paniku!Без па́ники!

спо́рить: Proti gustu žádný dišputát.О вку́сах не спо́рят.

вообще́: Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.

ни: v žádném případěни в ко́ем слу́чае

вкус: Proti gustu žádný dišputát.О вку́сах не спо́рят.

лоб: Žádný strom neroste do nebe.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

но́вость: Žádná zpráva - dobrá zpráva.Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.

разгово́р: žádné řečiникаки́х разгово́ров

veškerý: veškerý žádnývůbec žádný никако́й, нулево́й