Hlavní obsah

údržba

Vyskytuje se v

technický: technická údržbaтехобслу́живание, слу́жба ремо́нта

údržba: technická/preventivní údržbaтехни́ческий/превенти́вный ухо́д