Hlavní obsah

zkřížený

Vyskytuje se v

plán: zkřížit komu plányj-s Pläne durchkreuzen

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zkřížit: přen. zkřížit mečedie Klingen kreuzen

kreuzen: Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.

Gäu: komu zkřížit cestu překazit plányÖrD, SwD j-m ins Gäu kommen

zkřížený: zkřížené příborygekreuzte Bestecke