Hlavní obsah

zbytečně

Vyskytuje se v

rozčilovat se: Zbytečně se nerozčiluj.Reg dich nicht umsonst auf.

snažit se: Snažil se o to zcela zbytečně.Er bemühte sich ganz vergeblich darum.

tratit: zbytečně tratit časvergebens die Zeit verschwenden

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

doppelt: dvojitá zbytečná námahahovor., žert. doppelt gemoppelt

sinnlos: zbytečně se zlobitsich sinnlos ärgern

unnütz: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

mühen: Zbytečně jsem se namáhala.Ich habe mich vergeblich gemüht.

nutzlos: co zbytečně promarnitetw. nutzlos vergeuden

umsonst: Všechny pokusy byly zbytečné.Alle Versuche waren umsonst.

zbytečně: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun