Hlavní obsah

wage

wagenriskovat

Wagenvozík, vůz

wägen(z)vážit

Vyskytuje se v

Höhle: odvážit se do jámy lvovésich in die Höhle des Löwen wagen

Rad: být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

wagen: Odvážnému štěstí přeje!Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!

Wagen: Velký/Malý vůz souhvězdíder Große/Kleine Wagen

absteigen: vystoupit z vozuvom Wagen absteigen

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

anschnallen: připásat dítě v autědas Kind im Wagen anschnallen

aufladen: plně naložit vůzden Wagen voll aufladen

fahren: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

federn: dobře vypérovat vůzeinen Wagen gut federn

Nummer: auto s pražskou značkouein Wagen mit Prager Nummer

rumpeln: Vůz se kodrcá městem.Der Wagen rumpelt durch die Stadt.

überladen: přetížit vůz/loďeinen Wagen/ein Schiff überladen

überschlagen: Vůz se dvakrát převrátil.Der Wagen überschlug sich zweimal.

obrácený: Na cestě byl obrácený vůz.Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.

odpojit: odpojit přívěs od autaden Anhänger vom Wagen abkuppeln

odtlačit: odtlačit auto do garážeden Wagen in die Garage schieben

odvážně: odvážně se oblékatsich gewagt anziehen

opovážit se: Opovaž se přijít pozdě!Wage dich spät zu kommen!

osmělit se: Osmělil se jít do vody.Er wagte sich, ins Wasser zu gehen.

označení: označení vozůdie Kennzeichnung der Wagen

předek: předek vozudas Vorderteil des Wagens

předjet: předjet autem před divadlomit dem Wagen vor dem Theater vorfahren

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

přihnat se: Zleva se přihnalo auto.Ein Wagen kam von links angebraust.

přistavit: Můžete mi přistavit vůz?Können Sie mit dem Wagen vorfahren?

sklápěcí: sklápěcí střecha automobiludas Klappverdeck eines Wagens

troufat si: Moc si troufáš!Du wagst zu viel!

tř.: vagon I. tř.Wagen 1. Kl.

vletět: Dítě vletělo pod auto.Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.

vůz: řídit vůzeinen Wagen fahren

vyklopit: vyklopit vozíkden Wagen umkippen

vystrkovat: vystrkovat ruku z autadie Hand aus dem Wagen strecken

zavézt: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

doupě: odvážit se do lvího doupětesich in die Höhle des Löwen wagen

jáma: odvážit se do jámy lvovésich in die Höhle des Löwen wagen

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

kolo: přen. být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

štěstí: přísl. Odvážnému štěstí přeje.Frisch gewagt ist halb gewonnen.

fünft(er,e,es): být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein