Hlavní obsah

vykousat

Dokonavé sloveso

  1. (poškodit, odstranit ap.) auskauen
  2. (otvor ap.) fressen