Hlavní obsah

ukazovací

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ukazovací: ling. ukazovací zájmenodas Demonstrativpronomen, hinweisendes Fürwort