Hlavní obsah

ubezpečit se

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

ubezpečit se: Ubezpečil se znovu o její spolehlivosti.Er vergewisserte sich erneut ihrer Zuverlässigkeit.