Hlavní obsah

turistický

Přídavné jméno

  • Wander-, Touristen-, touristischturistická značkadas Wanderzeichenpodporovat turistický ruchden Fremdenverkehr/Tourismus fördernturistický průvodceder Reiseführer

Vyskytuje se v

destinace: turistická destinacedie Reisedestination

noclehárna: turistická noclehárnadie Touristenherberge

trasa: turistická trasader Wanderweg

značka: turistické značkydie Wanderwegmarkierung, die Wanderzeichen

mapa: námořní/turistická mapadie Seekarte/Wanderkarte

oblast: turistická oblastdas Reisegebiet

označkovat: označkovat turistickou cestueinen Wanderweg markieren

taxa: lázeňská/letištní/turistická taxadie Kurtaxe/Flughafentaxe/Touristentaxe

ubikace: turistická ubikacetouristische Herberge

turistický: turistický průvodceder Reiseführer