Hlavní obsah

turbína

Vyskytuje se v

přetlakový: přetlaková turbínadie Überdruckturbine

vrtulový: vrtulová turbínadie Propellerturbine

antreiben: pohánět turbínu pároueine Turbine durch Dampf antreiben