Hlavní obsah

stumpfer

stumpftupý

Stumpfzbytek, rest, pahýl

Vyskytuje se v

Stumpf: od kořene, od základu úplně beze zbytkumit Stumpf und Stiel

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

otupit: otupit sekerudie Axt stumpf machen

tupý: ořezat tupou tužkueinen stumpfen Bleistift spitzen

ztupit: Ztupila nůž.Sie machte das Messer stumpf.

stumpf: muset ořezat tupou tužkueinen stumpfen Bleistift spitzen müssen