Hlavní obsah

stolzer

stolzpyšný, hrdý

Stolzhrdost, pýcha, povýšenost

Vyskytuje se v

Stolz: jeho mužská hrdostsein männlicher Stolz

pýcha: být pýchou kohoj-s Stolz sein

dmout se: dmout se pýchouvor Stolz geschwellt sein

hrdě: hrdě odmítnout coetw. stolz ablehnen

pyšně: pyšně se hlásit ke komu/čemusich stolz zu j-m/etw. bekennen

pyšný: pyšná ženaeine stolze Frau

vzedmout se: přen. Hruď se jí vzedmula pýchou.Ihre Brust schwoll vor Stolz.

vztyčit: Vztyčil hrdě hlavu.Er hat den Kopf stolz erhoben.

stolz: sledovat její hrdou chůziihrem stolzen Gang folgen