Hlavní obsah

slušnost

Vyskytuje se v

schweigen: mlčet z opatrnosti/ze slušnostiaus Vorsicht/Höflichkeit schweigen

slušnost: pravidla slušnostidie Anstandsregeln