Hlavní obsah

sloh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (umělecký) der Stilarchit. barokní slohder Barockstil
  2. (jazykový) der Stilslang. psát sloheinen Aufsatz schreibenúřední slohder Amtsstil
  3. hovor.(slohová práce) der Aufsatz

Vyskytuje se v

románský: archit. románský slohromanischer Stil

výkladový: ling. výkladový slohder Erklärungsstil

renesanční: renesanční slohder Renaissancestil

Stil: gotischer/klassizistischer Stilgotický/klasicistní sloh