Hlavní obsah

slehnout

Dokonavé sloveso

  1. slehnout (se) (tíhou se zmenšit) sich senken
  2. zast.(porodit dítě) entbinden, niederkommen