Hlavní obsah

scéna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jeviště) die Szene, die Bühneobjevit se na scéněauf der Szene erscheinennávrat na scénuRückkehr auf die Bühne
  2. (divadlo) das Theater
  3. (triková ap.) die Szene, der Auftrittbojová/milostná scénadie Kampfszene/Liebesszene

Vyskytuje se v

davový: davové scény ve filmudie Massenszenen

postelový: film. postelová scénadie Bettszene

zamilovaný: zamilovaná scénadie Liebesszene

stylizovat: div. stylizovat scénudie Szene stilisieren

tříštit se: Politická scéna se tříští.Die politische Szene splittert sich auf.

Szene: udělat komu scénuj-m eine Szene machen

scéna: objevit se na scéněauf der Szene erscheinen