Hlavní obsah

protiv

protivit sesich widersetzen, widerstreben

protivit siverabscheuen

protivader Isegrim

Vyskytuje se v

protivit se: protivit se čí vůlisich j-s Willen widersetzen

widerstreben: Tento luxus se mi protiví.Dieser Luxus widerstrebt mir.