Hlavní obsah

proporcion��ln��

Nechtěli jste hledat:

proporcedie Proportion

proporcionalitadie Proportionalität

proporcionálněproportional

proporcionálníproportional, Proportional-

propotitdurchschwitzen, verschwitzen

propouštěcíEntlassungs-, Passier-

propouštějícídurchlässig

propozicedie Proposition

propracovatdurcharbeiten, ausarbeiten

propracovat sesich erarbeiten , sich hocharbeiten