Hlavní obsah

progn��za

Nechtěli jste hledat:

progesterondas Progesteron

prognostickýprognostisch

prognostikder Prognostiker

prognostikadie Prognostik

prognózadie Prognose, die Voraussage, die Vorhersage

programdas Programm

programátorder Programmierer

programníProgramm-

programovacíProgrammier-

programovánídie Programmierung