Hlavní obsah

produkt

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (výrobek) das Produkt, das Erzeugnisprodukty přírodydie Naturprodukteodpadní produktdas Abfallprodukt/Abprodukt
  2. (vzniklý chem. reakcí ap.) das Produktfyz. produkty štěpenídie Spaltprodukte

Vyskytuje se v

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

Palette: eine umfassende Palette von Produktenširoká paleta produktů

finální: ekon. finální produktdas Endprodukt

odpadní: odpadní produktydie Abfallprodukte

produkt: produkty přírodydie Naturprodukte

ropný: ropný produktdas Erdölprodukt

škrobárenský: škrobárenské produktydie Stärkeprodukte

štěpný: chem. štěpný produktdas Spaltprodukt

výstupní: die Ausgangskontrolle (von Produkten)výstupní kontrola (výrobků)

odlišit: seine Produkte von der Konkurrenz unterscheidenodlišit svůj výrobky od konkurence

pokulhávat: Das Produkt hinkt der Weltspitze hinterher.Výrobek pokulhává za světovou špičkou.

rozkladný: chem. rozkladný produktein Zersetzungsprodukt

škála: eine breite Palette von Produkten auf dem Marktširoká škála výrobků na trhu

většinou: Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.

značit: die Produkte mit Etiketten kennzeichnenznačit výrobky etiketou