Hlavní obsah

podpůrný

Přídavné jméno

  1. (pomocný, subvenční) Unterstützungs-, förderlich, Förderungs-podpůrný fondder Unterstützungsfonds
  2. (podpírající) Stütz-podpůrná zeďdie Stützmauer

Vyskytuje se v

fond: ekon. podpůrný fondder Unterstützungsfonds

podpůrný: podpůrný fondder Unterstützungsfonds