Hlavní obsah

přichystat se

Vyskytuje se v

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

bereiten: sich zum Sterben bereitenpřichystat se na smrt