Hlavní obsah

opatrovnice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pečovatelka) die Wärterin, die Pflegerin
  2. (poručnice) die Vormundin, die Fürsorgerin, die Pflegerin