Hlavní obsah

onen, ona, ono

Zájmeno

  • jenerod oněch dnůseit jenen Tagen

Vyskytuje se v

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

Gegensatz: Ona je jejím pravým opakem.Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.

gegenüber: Ona je oproti tobě ve výhodě.Sie ist dir gegenüber im Vorteil.