Hlavní obsah

on, ona, ono

Zájmeno

  • er, sie, eson a jeho sestraer und seine SchwesterPodívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

Zájmeno

  • jenerod oněch dnůseit jenen Tagen

Vyskytuje se v

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

Gegensatz: Ona je jejím pravým opakem.Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.

gegenüber: Ona je oproti tobě ve výhodě.Sie ist dir gegenüber im Vorteil.

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.

eigentlich: On je vlastně celkem milý.Er ist eigentlich ziemlich nett.

ergeben: Je jí slepě oddaný.Er ist ihr blind ergeben.

erst: Je mu teprve 6 let.Er ist erst 6 Jahre alt.

gönnen: Ze srdce mu jeho štěstí přeju.Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.

ihrer: Ujmeme se jí/jich.Wir werden uns ihrer annehmen.

Jahr: Je jí 12 (let).Sie ist 12 Jahre (alt).

Mitte: Je mu kolem pětadvaceti.Er ist Mitte zwanzig.

schaden: To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si toDas schadet ihm/ihr (gar) nichts.

überall: On je známý všude.Er ist überall bekannt.

zumute: Je jí do pláče.Ihr ist zum Weinen zumute.

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

přízeň: On je má přízeň.Er ist aus meiner Verwandtschaft.

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

kraj: On je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.