Hlavní obsah

odhalit

Vyskytuje se v

busta: odhalit čí bustuj-s Büste enthüllen

komplot: odhalit komplotdas Komplott aufdecken

nitro: odhalit komu své nitroj-m sein Inneres öffnen

entdecken: Zločinec byl konečně odhalen.Der Verbrecher wurde endlich entdeckt.

entlarven: odhalit co jako ležetw. als Lüge entlarven