Hlavní obsah

obecní

Odvozená slova

obec

Vyskytuje se v

obecný: obecné dobrodas Gemeinwohl

prospěch: k obecnému prospěchuzum Wohl der Allgemeinheit

radní: obecní radníder Gemeinderat

jazykověda: obecná jazykovědaallgemeine Sprachwissenschaft

obecný: obecné mínění/tvrzeníallgemeine Meinung/Behauptung

rada: městská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad