Hlavní obsah

obecní

Přídavné jméno

  • Gemeinde-, gemeindlich, gemeindeeigenobecní úřaddas Gemeindeamt

Odvozená slova

obec

Vyskytuje se v

obecný: obecné dobrodas Gemeinwohl

prospěch: k obecnému prospěchuzum Wohl der Allgemeinheit

radní: obecní radníder Gemeinderat

jazykověda: obecná jazykovědaallgemeine Sprachwissenschaft

rada: městská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

Behörde: státní/městský/obecní úřadeine staatliche/städtische/kommunale Behörde

obecní: obecní úřaddas Gemeindeamt