Hlavní obsah

obdivný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

obdivný: obdivná slovabewundernde Worte