Hlavní obsah

nezávazně

Příslovce

  • unverbindlich, freibleibendekon.nezávazně dojednat coetw. unverbindlich abmachen

Vyskytuje se v

právně: právně závazné ujednánírechtsverbindliche Vereinbarung

závazný: závazná kvótaverbindliche Quote

nezávazný: nezávazný vztahunverbindliche Beziehung

verbindlich: závazně se dohodnut na čemetw. verbindlich vereinbaren

nezávazně: nezávazně dojednat coetw. unverbindlich abmachen