Hlavní obsah

lose

Vyskytuje se v

Hölle: To je peklo!Die Hölle ist los!

los: zbavit se koho/čeho nepřítele ap.j-n/etw. los sein

Teufel: kde je tóčoirgendwo ist der Teufel los

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

fertig: Připravit se, pozor, teď!sport. Auf die Plätze, fertig, los!

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

losfahren: Nasedla do své mazdy a odjela.Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.

mich: Nechej mě!, Pusť mě!Lass mich los!

Mundwerk: být drzý/sprostýein freches/loses Mundwerk haben

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

stírací: das Rubbellosstírací los

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

co: Co se děje?Was ist los?

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

jít: V kolik jdeš?Wann gehst du los?

odvázat se: Odvaž se!Mach was los!

rozhodnout: Das Los entscheidet.Los rozhodne.

rozchodit: To nerozchodím!Das werde ich nie los!

setřít: das Rubbellos (frei)rubbelnsetřít stírací los

táhnout: ein Los ziehentáhnout los

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

uvolněný: kniha s uvolněnými stránkamiein Buch mit losen Seiten

volně: volně spojenýlose verbunden

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!

Beeilung: Rychle!, Pospěš!, Pohyb!(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!