Hlavní obsah

Lese

Vyskytuje se v

borovicový: der Kiefernwaldborovicový les

borový: der Kiefernwaldborový les

bukový: der Buchenwaldbukový les

jehličnatý: der Nadelwaldjehličnatý les

smrkový: der Fichtenwaldsmrkový les

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

bible: číst biblidie Bibel lesen

dát se: über den Wald gehendát se přes les

hloubka: in der Tiefe des Waldesv hloubce lesa

indiánka: číst indiánkyIndianergeschichten lesen

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

jedlový: der Tannenwaldjedlový les

k, ke, ku: zum Wald gehenjít k lesu

klasik: číst klasikyKlassiker lesen

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

nadejít: Er schnitt durch den Wald ab.Nadešel si lesem.

něco: něco na čteníetwas zum Lesen

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

oklika: einen Umweg um den Wald machenjít oklikou kolem lesa

opodál: unweit des Waldesopodál lesa

originál: číst koho/co v originálej-n/etw. im Original lesen

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podřadný: číst podřadnou literaturuminderwertige Literatur lesen

ponuře: Im Wald war es düster.V lese bylo ponuře.

pošta: přečíst (si) poštudie Post lesen

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

pronajmout: den Wald an die Gemeinde verpachtenpronajmout obci les

přečkat: den Sturm im Wald abwartenpřečkat bouřku v lese

román: číst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen

rozbalit: das Zelt am Rande des Waldes ausbreitenexpr. rozbalit stan na kraji lesa

rozsáhlý: ausgedehnte Wälderrozsáhlé lesy

řídký: ein lichter Waldřídký les

skrz: durch den Wald gehenprojít skrz les

sloupek: číst sloupkyKolumnen lesen

stočit se: Der Weg führte zum Wald.Cesta se stočila k lesu.

toulat se: durch die Wälder streichentoulat se po lesích

utábořit se: das Lager im Wald aufschlagenutábořit se v lese

vleže: číst vleželiegend lesen

vykácet: einen Wald abholzenvykácet les

zachvátit: Der Brand ergriff den ganzen Wald.Požár zachvátil celý les.

zapadaný: ein verschneiter Waldles zapadaný sněhem

zaštěkat: Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.Z lesa zaštěkal pes.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zorientovat se: sich im Wald orientierenzorientovat se v lese

ztemnět: Der Wald verdunkelte sich.Les ztemněl.

dříví: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen

rückwärts: číst slovo pozpátkuein Wort rückwärts lesen

Bestand: den Bestand durchforstenprokácet les

brauchen: Potřebuji brýle na čtení.Ich brauche eine Brille zum Lesen.

der, die, das: kniha, kterou přečetldas Buch, das er gelesen hat

einschließlich: Čtěte až po stranu 15 včetně.Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.

Last: tíha úřadupřen. die Last des Amtes

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

lichten: Der Wald lichtet sich.Les řídne.

Original: číst italskou knihu v origináleein italienisches Buch im Original lesen

senken: Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.

stocken: Zadrhla se při čtení.Sie stockte beim Lesen.

suchen: im Wald Pilze/Erdbeeren suchenhledat v lese houby/jahody

unkundig: neumět čístdes Lesens unkundig sein

von: Čti odsud!Lies von hier ab!

was: něco na čteníwas zum Lesen

Leviten: číst komu levity, dát komu kázáníj-m die Leviten lesen

Text: dávat komu kázáníj-m den Text lesen

Zeile: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

les: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

Gedanke: (umět) číst myšlenky kohoj-s Gedanken lesen (können)