Hlavní obsah

kürzer

Vyskytuje se v

gut: zkrátka a dobřekurz und gut

kommen: přijít zkrátkazu kurz kommen

kurz: na poslední chvílikurz vor knapp

Lüge: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

Prozess: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Zeit: krátkodobě odcestovatauf/für kurze Zeit verreisen

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Ärmel: šaty s krátkými rukávyein Kleid mit kurzen Ärmeln

aufflammen: Zapalovač krátce vzplanul.Ein Feuerzeug flammte kurz auf.

bündig: stručně (a jasně)kurz und bündig

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

prägnant: co krátce a výstižně formulovatetw. kurz und prägnant formulieren

Schnitt: krátký (se)střihein kurzer Schnitt

Übersicht: krátké shrnutí učivaeine kurze Übersicht über den Lehrstoff

vorher: krátce předtímkurz vorher

cimprcampr: rozbít co na cimprcampretw. kurz und klein hauen

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

předtím: krátce předtímkurz vorher

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

zkratka: ve zkratceverkürzt, kurz

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

krátký: krátká přestávkaeine kurze Pause

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nato: krátce natokurz darauf

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

obsah: stručný obsah článkuein kurzer Artikelinhalt

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

před, přede: před nedávnemvor kurzem

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

vzhlédnout: Krátce vzhlédla od snídaně.Sie sah kurz vom Frühstück auf.

zavolat si: Musím si zavolat.Ich muss kurz telefonieren.

zkrátka: zkrátka a dobřekurz und gut

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

přijít: přijít zkrátkazu kurz kommen

Bein: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.