Hlavní obsah

konk��vn��

Nechtěli jste hledat:

konkávníkonkav

konklávedie Konklave

konkretizacedie Konkretisierung

konkretizovatkonkretisieren

konkretizovat sekonkretisiert werden*

konkrétněkonkret

konkrétníkonkret

konkrétumdas Konkretum

konkubínadie Konkubine, die Kebse

konkurencedie Konkurrenz, der Wettbewerb