Hlavní obsah

improviza��n��

Nechtěli jste hledat:

impresionistickýimpressionistisch

improvizacedie Improvisation

improvizačníImprovisations-

improvizátorder Improvisator

improvizátorkadie Improvisatorin

improvizovanýimprovisiert, Stegreif-

improvizovatimprovisieren

impulzder Impuls

impulzivníimpulsiv

impulzníImpuls-