Hlavní obsah

hundertneunter

Nechtěli jste hledat:

hřmotdas Getose, das Getöse

hu, húhu

hubadas Maul, die Schnauze, der Rachen

hubatývorlaut, schnippisch, schnodd(e)rig

hubenýdünn, mager

hubertusder Lodenmantel, der Hubertusmantel

hubiceder Ausgießer, der Schnabel

hubicívertilgend, Vertilgungs-

hubičkadas Bussi, das Küsschen

hubitvertilgen, vernichten