Hlavní obsah

hláskoslovný

Přídavné jméno

  • phonetisch, Laut-hláskoslovný rozbor/vývojdie Lautanalyse/die Lautentwicklung

Vyskytuje se v

hláskoslovný: hláskoslovný rozbor/vývojdie Lautanalyse/die Lautentwicklung