Hlavní obsah

formal

Přídavné jméno

  • formální podle předpisueinen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku

Vyskytuje se v

náležitost: formální náležitosti smlouvyformale Vertragsbestandteile

formální: formální schválení čehoformale Bewilligung etw. Gen

formal: vznést formální námitkueinen formalen Einwand erheben