Hlavní obsah

firefight

Nechtěli jste hledat:

fintit(auf)putzen, schniegeln

firemníFirmen-, firmeneigen

firewalldie Firewall

firmadie Firma, die Gesellschaft

firnder Firn

fisdas fis, das Fis

FISdie FIS, die Fis

fiskálnífiskalisch, Fiskal-

fistuledie Fistel(stimme), das Falsett, die Falsettstimme

fitfit