Hlavní obsah

ebenster

ebenrovný, rovinatý, rovinný

ebenprávě (teď), zrovna (teď), akorát

ebenprostě, holt, bohužel

Vyskytuje se v

eben: taktak, akorát, právě včaseben (noch)

darum: právě protoeben darum

fortfahren: Právě odjel.Er ist eben fortgefahren.

rovina: fyz. nakloněná rovinaschiefe Ebene

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

protínat se: geom. Roviny se protínají.Die Ebenen schneiden sich.

rovný: rovná podlahaebener Boden