Hlavní obsah

bručet

Nedokonavé sloveso

  1. (o medvědu) brummen
  2. bručet (si) (pobrukovat) brummenbručet písničkuein Lied brummen
  3. slang.(sedět ve vězení) brummen

Vyskytuje se v

bručet: bručet písničkuein Lied brummen