Hlavní obsah

atomový

Vyskytuje se v

bomba: atomová bombadie Atombombe

energie: jaderná/atomová energiedie Kernkraft/Atomkraft

jádro: fyz., chem. atomové jádroder Atomkern

objem: fyz. atomový objemdas Atomvolumen

atomový: atomový reaktorder Kernreaktor

hingeben: sich hingebenetw. Dat oddat se, věnovat se čemu práci ap.

trügerisch: sich trügerischen Hoffnungen hingebenoddávat se klamným nadějím