Hlavní obsah

atom

Vyskytuje se v

dělení: fyz. dělení atomůdie Atomspaltung

obal: fyz. obal atomudie Atomhülle

protiatomový: die Anti-Atom-Bewegungprotiatomové hnutí

rozštěpit: fyz., chem. rozštěpit atomdas Atom spalten