Hlavní obsah

atmosférický

Přídavné jméno

  • atmosphärisch, Atmosphäre-fyz. atmosférické poruchyatmosphärische Störungenfyz. atmosférický tlakatmosphärischer druck

Vyskytuje se v

zákal: meteor. atmosférický zákaldie Trübung der Atmosphäre