Hlavní obsah

akcion����ka

Nechtěli jste hledat:

akciedie Aktie

akcionářder Aktionär, der Aktieninhaber

akcionářkadie Aktionärin, die Aktieninhaberin

akcionářskýAktionärs-

akciovýAktien-

akčníAktions-

aklimatizacedie Akklimatisierung, die Akklimatisation

aklimatizačníAkklimatisations-, Anpassungs-

aklimatizovat(an die Umwelt) anpassen, adaptieren

aklimatizovat sesich akklimatisieren