Hlavní obsah

freuen

Sloveso

  1. sich freuen über etw. Akk, an etw. Dat, etw. Gen těšit se, radovat se, mít radost z čehosich über ein Geschenk freuenradovat se z dárkusich des Sieges freuentěšit se z vítězství
  2. sich freuen auf j-n/etw. těšit se na koho/co na výlet ap.
  3. j-n těšit koho pochvala, úspěch ap.Es freut mich!Těší mě!

Vyskytuje se v

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

darauf: Už se na to těším.Darauf freue ich mich schon.

dass: Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.

dich: Těš se!Freue dich!

hämisch: škodolibě se radovat z čehosich hämisch freuen über etw.

sich: Těší se.Sie freuen sich.

sooft: Vždy, když ji vidím, mám radost.Sooft ich sie sehe, freue ich mich.

těšit: Těší mě.(Es) Freut mich.

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

rád: Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.

zaradovat se: zaradovat se z úspěchusich über den Erfolg freuen

blecha: být šťastný jako blechasich freuen wie ein Schneekönig

freuen: radovat se z dárkusich über ein Geschenk freuen