Hlavní obsah

Bares

barv hotovosti, hotově

barčirý, jasný, holý

Barbar

Vyskytuje se v

bar: (zcela) bez čeho jakékoli naděje ap.bar etw. Gen

Münze: brát co za bernou mincietw. Akk für bare Münze nehmen

an: sedět u baruan der Bar sitzen

bezahlen: zaplatit v hotovosti/šekem coetw. bar/mit Scheck bezahlen

Geld: peníze v hotovosti, hotové penízebares Geld

Highlife: V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.

peníze: peníze na ruku(bares) Geld auf die Hand

holý: To je holá skutečnost!Das ist bare Wirklichkeit!

hotově: platit hotověbar zahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

platit: platit hotově komuj-m bar zahlen

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen