Hlavní obsah

Bádensko-Württembersko

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno