Hlavní obsah

čitelně

Vyskytuje se v

čitelný: Jeho chování bylo čitelné.Sein Benehmen war berechenbar.

doktorský: nečitelné doktorské písmounleserliche Arztschrift

podpis: vlastnoruční/čitelný podpiseigenhändige/leserliche Unterschrift

lesen: Rukopis je špatně čitelný.Die Handschrift ist schlecht zu lesen.

undeutlich: mít nečitelný rukopiseine undeutliche Handschrift haben

unleserlich: psát nečitelněunleserlich schreiben