Hlavní obsah

reagieren

Sloveso

  • auf etw. Akk (za)reagovat na co na výzvu ap.sofort reagierenreagovat ihned

Vyskytuje se v

schnell: rychle na co reagovatschnell auf etw. reagieren

citlivě: citlivě reagovat na změnuempfindlich auf eine Änderung reagieren

dotčeně: reagovat dotčeněgekränkt reagieren

nevrle: reagovat nevrle na kritikuauf die Kritik verdrießlich reagieren

pohotově: pohotově zareagovat na coschlagfertig auf etw. reagieren

spontánně: spontánně reagovatspontan reagieren

zareagovat: zareagovat na kritikuauf die Kritik reagieren

reagieren: reagovat ihnedsofort reagieren